Borgerlig begravning


En borgerlig ceremoni innebär stora möjligheter till att ordna en personlig begravning där man fritt kan bestämma hur
begravningsakten skall utformas. musik, dikter, utsmyckningar etc.


Oavsett om man tillhör, eller inte tillhör, svenska kyrkan eller något annat trossamfund kan man välja att arrangera en borgerlig begravningsceremoni.
Vid en borgerlig ceremoni får dödsboet betala eventuella kostnader kring officiant och musiker.
Gällande officiant som ska förrätta begravningsakten kan det vara en anhörig, arbetskamrat eller annan lämplig person, även vi på Begravningsbyrån Lejonet har olika alternativ.
Tillsammans med den borgerliga officianten utformar ni en personlig begravning som blir till ett fint minne.
Förutom officianten kanske man önskar en solist som spelar eller sjunger något - alternativt inspelad musik på cd-skiva eller digitalt.


En borgerlig begravning äger oftast rum i ett begravningskapell men ceremonin går att förlägga någon annanstans än i de anvisade lokalerna. Dödsboet får i sådana fall räkna med att stå för eventuell hyreskostnad och/eller ansöka om tillstånd själv.
Det finns heller ingenting som hindrar att begravningen äger rum utomhus, i det egna hemmet eller annan plats, bara det är praktiskt möjligt.

Borgerliga ceremonier får ej äga rum i kyrkor.