Att mista en anhörig är en omtumlande händelse.

Här berättar vi lite om vad ni ska tänka på när det ofattbara inträffar


 

Ta en sak i taget

Det är naturligt att man känner sig osäker inför vad som ska göras när en anhörig avlidit. Ett bra råd är att ta en sak i taget - det är få saker som är brådskande. Exempelvis rekommenderar vi er att vänta någon dag innan ni kontaktar en begravningsbyrå för att boka ett begravningsmöte. På så vis får ni lite tid, gärna tillsammans med närstående, för att fundera och diskutera om den avlidne hade några önskemål samt om ni anhöriga har specifika önskemål gällande begravningen. Läs längre ner om en del av frågorna vi går genom på begravningsmötet.

 

Kontakta anhöriga och vänner

Vid ett dödsfall är det naturligt att så snart som möjligt kontakta anhöriga och vänner och meddela det inträffade. Glöm inte att be om hjälp och stöd           - det är en förmån att ha någon att prata med och/eller som kanske kan hjälpa till att handla eller laga en middag.

 

Andra kontaktmöjligheter

Har du inga närstående finns det andra vägar att gå för att få muntligt stöd. Sjukhusets kurator, sjukhusprästen, församlingsprästen och distriktsläkaren är några exempel att kontakta - deras telefonnummer finns i telefonkatalogen alternativt Eniro.se

 

Efter någon dag

Det finns en del saker i första skedet som du som anhörig måste ansvara för. Står en bostad obebodd är det viktigt att tömma kylskåpet och frysen, ta hand om husdjuren etc. 

Misstänker du att det kan bli osämja vid exempelvis bouppteckningen är det viktigt att ha med någon utomstående när man behöver gå in i bostaden samt inte ta med något därifrån. 

Hade den avlidne några tillhörigheter på sjukhuset bör dessa hämtas ut genom att kontakta personalen på avdelningen.

Efter begravningsmötet kan ni få med er en checklista där flera punkter gällande praktiska bitar står med.

 

Viktiga frågor inför begravningsmötet

Kremation eller jordbegravning?

Vilken ceremonilokal önskas?

Vilken kyrkogård skall den avlidne begravas på?

Vilken kista och urna önskas?

Vad ska stå i dödsannonsen?

Ska det vara någon minnesstund efter begravningen?

Ska något personligt prägla begravningen? Musik/Blommor/Fotografi osv.