Svenska kyrkans ordning


Medlemskap i svenska kyrkan krävs för att ha möjligheten att arrangera en begravning med präst och organist i en kyrka
inom svenska kyrkan.


Begravningen kan även hållas i ett begravningskapell, utomhus eller annan plats som är betydelsefull och om det är praktiskt möjligt.
I viss mån finns det utrymme för personliga inslag men en begravningsgudstjänsts innehåll är fastställt i kyrkoordningen
och ser ut som följer;


- Klockringning
- Inledningsmusik - oftast orgel eller pianomusik utan sång
- Extrasång/musik om så önskas - solist eller cd-musik
- Psalmsång
- Griftetal
- Bön
- Överlåtelsen
- Bibelläsning
- Psalmsång
- Begravningsbön
- Herrens bön


Avslutning i kyrkan/kapellet vid kremation eller begravning då kistan inte bärs ut till jordfästning
- Psalmsång
- Avskedstagande
- Slutbön
- Välsignelsen
- Extrasång/musik om så önskas - solist eller cd-musik
- Avslutningsmusik - oftast orgel eller pianomusik utan sång
- Klockringning


Avslutning vid jordbegravning
- Välsignelsen
- Psalmsång
- Extrasång/musik om så önskas - solist eller cd-musik
- Kistan bärs ut under orgelmusik och möts eventuellt av klockringning
- Kistan sänks i graven
- Avskedstagande
- Slutbön
- De anhöriga lämnar graven och övriga följer dem
- Eventuell klockringning