Lejonet – Vi är auktoriserade

Hjälp som är rätt hela vägen

Vid ett dödsfall befinner man sig i sorg och är sårbar, vilket gör att man har ett stort behov av att få korrekt hjälp och stöd av sin begravningsbyrå. Det är därför viktigt att se efter om ens begravningsbyrå är auktoriserad. Auktorisationen är garantin för att hjälpen blir rätt hela vägen, i en situation när du verkligen behöver det. Begravningsbyrån Lejonet i Höör med omnejd, är en av Sveriges 400 auktoriserade begravningsbyråer.

Auktorisationen som trygghet

Alla som arbetar hos oss har genomgått och klarat av omfattande auktorisationsutbildningar inom SBF, Sveriges Begravningsbyråers Förbund. Auktorisationen upprätthåller vi genom att löpande vidareutbilda oss. Att vända sig till Begravningsbyrån Lejonet som auktoriserad byrå, blir därför en försäkring för en korrekt hjälp och ett vänligt stöd samt att de olika praktiska delarna runt begravningen genomförs på bästa möjliga sätt.

Vi lyder, under vår auktorisation, stänga regler kring etik, tystnadsplikt, arbetsmetoder och prisinformation, vilket borgar för ytterligare trygghet. Auktorisationen prövas minst vart 5:e år genom kontroll och särskild prövning.

Läs mer om kraven på en auktoriserad begravningsbyrå

Önskas ytterligare information om vilka krav SBF ställer på oss som auktoriserad begravningsbyrå, besök
Sveriges Begravningsbyråers Förbunds hemsida.

I Sverige finns det mer än 400 auktoriserade begravningsbyråer och du kan lätt hitta en. Det finns alltid en i närheten. Se efter om byrån bär skylten med auktorisationssymbolen.